Malá firma

ÚČTOVNÝ A EKONOMICKÝ SYSTÉM
Ideálny pomer cena / výkon, výber modulov podľa potreby, možnosť rozširovania.
Viac informácií

Stredná firma

INFORMAČNÝ SYSTÉM
Integrácia všetkých firemných činností do jedného celku, vysoká previazanosť modulov.
Viac informácií

Veľká firma

ERP SYSTÉM
Technologická vyspelosť, veľký objem dát, bezpečnosť a stabilita.
Viac informácií

Nová verzia PREMIER system X6.2