Nahlásenie problému / Reklamácia / Námet na modernizáciu

Vyplňte prosím formulár. Povinné údaje sú označené hviezdičkou (*).

 

Firma *:
IČO *:
IČ DPH:
ADRESA: Mesto *:
PSČ *:
Ulica a č. d.:
Kraj:
Kontaktná osoba *:
Telefonický kontakt *:
E-mail *:
Požiadavka - modul *:
Verzia *:
Popis reklamácie (dĺžka max. 980 znakov) *:
Príloha (veľkosť max 1MB, dĺžka názvu max. 100 znakov):
Úroveň chyby *:
Dátum zadania reklamácie: 
Aký je výsledok  + *