Procesy v spoločnosti PREMIER system a.s. spĺňajú prísne pravidlá podľa normy pre kvalitu ISO 9001:2008.