Jednoduché účtovníctvo

Jednoduché účtovníctvo s výnimkou modulov účtovníctva ponúka všetky ostatné moduly s rovnakou funkcionalitou ako moduly štandardnej verzie v podvojnom účtovníctve.

  

VSTUPY

 

 • Neobmedzený počet peňažných denníkov / dokladových radov - banka, pokladňa, interné dokladové rady.
 • Bankové výpisy - tuzemská, cudzia mena (komplexná podpora) - Homebanking in-out.
 • Pokladne - tuzemská, cudzia mena (komplexná podpora).
 • Nepeňažné operácie - zápočty - automatický návrhár podľa saldokonta partnerov s automatickou realizáciou, tlač všetkých podkladov).
 • Nepeňažné operácie ostatné - možnosť vytvorenia ľubovolného množstva radov pre zaevidovanie nepeňažných operácií - napr. odpisy, leasing, atď.
 • Pohľadávky a záväzky - zápis do pomocných kníh s priamou väzbou na knihu DPH a prehľady pohľadávok a záväzkov.
 • Evidencia majetku a sklady - opät je tu zaistená plná previazanosť s ostatnými časťami PS.
   

 

VÝSTUPY

 

 • Likvidita Rentabilita - jednoduchý nástroj pre zhodnotenie vlastnej ekonomickej situácie účtovnej jednotky.
 • DPH - kontrola, protokol logických chýb, detailné členenie, priznanie k DPH, príloha pre finančné riaditeľstvo, definovanie vlastných kódov DPH.
 • Obraty, zostatky a priebežné položky - členenie podľa analytík, jednotlivých kódov operácií, u priebežných položiek možnosť párovania podľa vnútorného VS.
 • Súvaha v plnom aj skrátenom rozsahu - mutácia AJ, NJ, RJ (podpora azbuky) s možnosťou tlače v iných menách. Komfortná tlač s rozkladom riadkov súvahy na jednotlivé analytické účty a s komparáciou na minulé obdobie, možnosť zostavenia v reálnom čase (kedykoľvek).
 • Výkazy pre uzávierky - automaticky zostavená uzávierka pre potreby daňového priznania s možnosťou vnárania a kontrolných náhľadov.
 • Cash Flow - niekoľko užitočných údajov pre sledovanie finančných tokov v grafickom pohľade za jednotlivé mesiace určeného obdobia.
 • Prehľady pohľadávok a záväzkov a ďalšie knihy pomocnej evidencie - všetko s možnosťou definovania najrôznejších kritérií a pohľadov.
 • Zákazky, strediská, činnosti - možnosť (aj kombinovane) filtrácie pri zostavovaní všetkých zostáv a výkazov.
 • Controlling - súbor všetkých prehľadov pre sledovanie hospodárenia firmy, rozbor odberateľských vzťahov a štruktúry jednotlivých častí peňažného denníka, sledovanie nákladov a výnosov z najrôznejších uhľov pohľadu a nástroje k lepšej predpovedi budúceho vývoja finančnej situácie firmy.