Modul "Skladové hospodárstvo" obsahuje všetky možnosti pre evidenciu skladu, predaj zo skladu, objednávok na sklad (zo skladu), výdaj na zákazky, pokladničný predaj, čiarové kódy, nástroje pre tvorbu predajných cien a iné možnosti (popis viď. nižšie), ktoré je možné využiť v akomkoľvek obore činnosti. Celé skladové hospodárstvo je komplexne riešené logistickým reťazcom od dopytov a ponúk, cez vystavené a prijaté objednávky k realizácii príjemok či výdajok zo skladu, pričom všetky tieto činnosti na seba kontinuálne naväzujú a ich realizácia je systémom strážená, tzn. nie je treba obstarať dáta od vystavenia ponuky cez objednávku a výdajku a faktúru štyrikrát, ale len raz. Preťahovaním dát z jedného dokladu je veľmi uľahčená práca v sklade s možnosťou kontroly a sledovania jednotlivých pohybov. Vzhľadom k rozsiahlosti modulu je popis rozdelený na jednotlivé témy.
 

 Skladové hospodárstvo - funkcie, možnosti, charakteristika
 

 • Spôsob účtovania skladu - (podvojné účtovníctvo) metóda A aj B, automatické off-line účtovanie, možnosť predkontácie až na individuálne skladové karty). Automatické párovanie príjemok a prijatých faktúr v rámci účtu obstaranie zásob.
   
 • Metóda oceňovania skladu - FIFO - Vážený priemer.
   
 • Neobmedzený počet skladov a druhov pohybov podľa účtovných predpisov - automatická účtovná akontácia pohybov.
   
 • Evidencia v cudzích menách - predaj v cudzích menách, prepočet položiek príjemky k aktuálnemu kurzu, cenník v cudzích menách.
   
 • Doprovodné náklady - rozpúšťanie do príjemky na jednotlivé položky podľa zvoleného pomeru (cena, tovar, množstvo, atď.), viaczložkové so spätným sledovaním (doprava, clo, balné, atď.).
   
 • Predajné ceny - komplexný návrhár pre tvorbu cien "Pomocník pre tvorbu zliav" - určenie podmienok pre použitie zľavy pri predaji, neobmedzené množstvo rabatných skupín, viazané ceny a zľavy na vybraného partnera (skupinu partnerov), množstevné rabaty, časovo obmedzené zľavy.
   
 • Spätná zmena cien na príjemcu - unikátnym spätným prepočtom skladových cien na výdajkách, súvisí tiež s možnosťou povolenia do záporu.
   
 • Účtovanie - možnosť automatického off-line účtovania, voľby sumarizácie pre účtovanie (doklad, deň, mesiac, mesiac-partner), pri spätných zmenách možnosť nového účtovania.
   
 • Otvorené položky účtu obstarania zásob - podrobné sledovanie účtu 111, 131, príjemiek s väzbou na prijaté faktúry a presné vysledovanie štruktúry zostatku na týchto účtoch.
   
 • Zákazky, strediská, činnosti - možnosť zadania nielen na príjemku a výdajku, ale tiež na jednotlivé položky príjemky a výdajky. Prenos rozdelenia na zákazky, do účtovníctva.
   
 • Obaly - možnosť definovania viac druhov obalov k jednotlivým skladovým kartám, vyhodnotenie a štatistika pre sledovanie obalov v rámci systému EKO-KOM.
   
 • Previazanosť - program ponúka maximálnu previazanosť medzi dokladmi, napr. ponuka-prijatá objednávka-dodací list (výdajka)-faktúra (daňový doklad) a elegantný presun medzi týmito dokladmi prostredníctvom interaktívnych väzieb.
   
 • Možnosť vysledovateľnosti tovaru a tlače paletových etikiet s kódom UCC / EAN 128 (pre potravinárske firmy povinné od 01.01.2005).
   
 • Pokladničné systémy - použitie čítačky čiarových kódov - terminál - off-line čítačka (dávkový prenos do výdajok a príjemok) - interný generátor čiarových kódov, EAN kódy, sériové čísla, tlač na paragónové tlačiarne.
   
 • 17 základných prehľadov modifikovateľných podľa celej rady kritérií (obdobia, výber skladu, odberatelia, skladové karty, sortimentu), najrôznejšie kritériá pre dátové radenie zostáv, grafické zobrazenie, marketingové informácie. Export všetkých prehľadov do formátu MS Excel, Acrobat Reader, MS Word, Html.

Skladové karty
 

 • Interné členenie zásob na skladových kartách podľa 12 druhov členenia (podľa sériových čísiel, veľkosti, farieb, paliet, šarží, rozmerov jednotlivých kusov, záručnej doby, atď.)
 • Automatické preceňovanie - import cenníkov vo formáte xls a realizácia ďalších zmien priamo v súboroch formátu *.xls a ich spätný import do PREMIER system.
 • Definovanie skupín skladových kariet podľa sortimentu a identifikátorov určených pre ďalšiu filtráciu prehľadov a štatistík.
 • Prepočet merných jednotiek. Možnosť vzájomného prepočtu 2D a 3D jednotiek.
 • Definovanie nákladovej ceny k využitiu pre výrobu.
 • Možnosť priradiť externý text, grafický obrázok; grafické rozlíšenie záporných zostatkov na skladovej karte.
 • Tri alternatívne názvy pre skladovú položku (napr. tri rôzne jazyky).
 • Platnosť - možnosť definovania období platnosti skladových kariet.
 • Prehľad zmien - k dispozícii je prehľad o všetkých zmenách na skladovej karte, s detailami na čas a užívateľa.
 • Možnosť vloženia čísla colného sadzobníka pre automatické naplnenie Intrastatu.
 • Crossreferencie - priraďovanie katalógových čísiel dodávateľov ku skladovým kartám s možnosťou vyhľadávania skladových položiek podľa tohto čísla.
 • Interaktívne vnorenie na akýkoľvek doklad viažuci sa k skladovej karte (ponuka, objednávka in-out, výdajka, príjemka). Všetko z jedného miesta skladovej karty.

Príjem, výdaj, predaj, objednávky (in-out), dopyty, ponuky, inventúra
 

 

 • obstaranie príjemok na základe vystavených objednávok (stráženie čiastočnej realizácie), príjem v cudzej mene, hromadný prepočet nákupnej ceny k zvolenému kurzu
 • možnosť spätných zmien u nákupnej ceny, so spätným prepočtom skladovej ceny na výdajkách
 • rozpúšťanie doprovodných nákladov do príjemky na jednotlivé položky, podľa zvoleného pomeru (cena, tovar, množstvo, atď.), viaczložkové zadanie so spätným sledovaním (doprava, clo, balné, atď.)
 • pri príjme možnosť zobrazenia vývoja NC u spracovávanie skladovej položky, u výdaja možnosť zobrazenia vývoja predajných cien u spracovávanej skladovej položky
 • obstarávanie výdajok/DL na základe prijatých objednávok (automatické stráženie pri čiastočnej realizácii)
 • automatická tvorba faktúr, daňových dokladov a paragónov, platobnej karty
 • previazanosť príjemok na prijaté faktúry - sledovanie účtu obstarania
 • v spojení s výrobou umožňuje kompletáciu - hromadný výdaj zo skladových kariet, možnosť spätných zmien so spätným prepočtom skladovej ceny
 • automatizovaný návrh objednávky podľa nedostatkov tovaru podľa minimálneho a maximálneho množstva na skladovej karte
 • rezervácia objednaného tovaru, čiastočná rezervácia z celkového množstva objednávky
 • vytvorenie vystavenej objednávky na základe prijatej objednávky
 • možnosť použitia ako obchodnej zmluvy s externým textom

Prehľady, vyhodnotenia, štatistiky, marketingové informácie, kontrolné funkcie
 

 • 20 základných prehľadov, modifikovateľných podľa celej rady kritérií (obdobie, výber skladu, odberatelia, skladovej karty, sortimentu), najrôznejšie kritériá pre dátové radenie zostáv, grafické zobrazenie, marketingové informácie. Export všetkých prehľadov do formátu MS Excel.
 • Predaj - prehľady pre podrobnú analýzu zásob, prehľad pre porovnanie nákupných a predajných cien, všeobecný prehľad (sledovanie podľa druhu pohybu), vývoj dopytov a predajov, výhľadové plnenie objednávok.
   


 

 • Marketingové a štatistické prehľady - nadštandardné prehľady s prehľadom o najpredávanejších položkách a ich percentuálne vyjadrenie o celkovom podiele na celkovom predaji firmy, vyhodnotenie najčastejších zákazníkov a najčastejšie predávaných položiek - tzv. spotrebného koša podľa počtu predajov, tržieb za jeden predaj, podľa sortimentu, - všetko s filtráciou na sklad, partnera, skladovú kartu, atď.
 • Nákup - podrobná analýza nákupov, prehľad nedostatkov zásob v závislosti na stanovenej min. a max. zásob s ohľadom na objednávky prijaté a vystavené, detailný rozbor zostatkov s ohľadom na vynútené rozčlenenie, sledovanie bezpohybových zásob, obrátkovosti zásob, sledovanie vývoja obstarávacích cien u dodávateľov, prehľad otvorených objednávok u dodávateľov.
 • K všetkým prehľadom je možné prednastaviť a vytvoriť číselník filtrov a modifikácií k jednotlivým typom zostáv.
 • Stráženie vzniku záporných zostatkov pri zmenách dátumu na príjemkách a výdajkách
 • Stráženie duplicity čísla prijatej objednávky od odberateľov (eliminuje možnosť duplicitného obstarania prijatej objednávky).
 • Audítor skladu - preverenie záporných zostatkov na sklade, kontrola prevodov medzi skladmi, vizuálna kontrola kontinuálneho číslovania dokladov (ponúkne medzery v číslovaní dokladov, v prípade zmien či mazania dokladov).
 • Kontrola rozdielu v predajných cenách medzi DL a faktúrami a z toho vyplývajúca možnosť kopírovania predajných cien z faktúr do výdajok (v prípade zmien cien len na faktúrach, ktoré sa nepremietnu na výdajkách/DL, čo môže skresliť hodnoty v sklade).
 • Pri zmenách dodacích listov, ku ktorým je už vystavená faktúra, sa táto zmena automaticky premieta do už vystavenej faktúry.