PREMIER System START | demo | trial

PREMIER system START nahrádza pôvodnú demoverziu. Na rozdiel od demoverzie je možné verziu START zadarmo naplno využívať na komerčné účely. Verzia je obmedzená maximálnym počtom zápisov a to do 1000 v denníku alebo 200 vo faktúrach/dodacích listoch a 2 osôb v personalistike. Po prekročení je možné dokúpiť potrebné licencie a pokračovať.

Verziu PREMIER system START je možné inštalovať sieťovo a preveriť tak chod programu vo viacužívateľskom prostredí.

 Pokiaľ požadujete ďalšie informácie k sieťovej prevádzke, kontaktujte nás tu.


PREMIER system - verzia START - stiahnúť


 

PREMIER Portable

Program PREMIER je možné inštalovať (alebo presunúť celú zložku premier) aj na flash disk alebo prenosný HDD a používať na akomkoľvek PC/Notebooku vložením do USB. Všetko teda môžete prenášať vo vrecku. Na flashdisku stačí spustiť súbor premier.exe.

 

Verzia PREMIER system START obsahuje:

 České a slovenské legislatívne lokalizácie
 Účtovníctvo - (ekonomika)
 Banky, pokladne, periodické platby, zápočty, hlavnú knihu, súvahu a ďalšie výkazy ...
 Daňová evidencia
 Peňažný denník, Účtovné operácie ...
 Controlling
 Managerské výkazy, vyhodnotenie, analýzy, definovateľné výkazy ...
 Daňová kancelária
 Všetky daňové priznania, štatistiky, intrastat, cestná daň ...
 Partneri, Fakturácie, CRM
 Vzťahy so zákazníkom (napojenie na OR), upomienky, šablóny faktúr, pošta, marketing, prehľady ...
 Sklad - Veľko-Maloobchod
 Skladové karty, objednávky in-out, ponuky, zákaznícke cenníky ...
 Work-flow
 Obeh dokumentov
 Mzdy, Personalistika, Zdroje
 Personalistika, školenie, mzdové listy, výkazy práce, všetky zostavy ...
 Evidencia majetku, Leasing
 HIM, DHIM, kniha jázd, finančný majetok, prehľady, evidencia rezerv ...
 Zákazky, Servis
 Karty zákaziek, tok zákaziek, práca na zákazkách ...
 Riadenie výroby, Kompletizácia
 Kusovníky, výrobné príkazy, sledovanie a plánovanie kapacít
 Poľnohospodárstvo, zvieratá
 Neziskové a príspevkové organizácie
 Finančná analýza
 Ukazovatele rentability, likvidity, bonita firmy, podklady pre bankový úver ...
 Homebanking (obojstranný)
 Všetky banky v SR, zahraničné banky
 Factoring
 KB, OB - Heller, komplexná podpora
 Multijazyková mutácia menu
 Česká, anglická, nemecká, slovenská
 Edi - Inhouse
 Elektronická komunikácia s reťazcami
 Komplexná podpora cudzích mien
 Nákladové účtovníctvo (až 5 úrovní)
 Intranet
 Posielanie správ medzi užívateľmi
 Cach flow - priame, výhľadové
 Neobmedzený počet účtovných jednotiek
 Cudzojazyčné výkazy (Súvaha ...)
 Anglický, nemecký, ruský, talianský, český
 Fiškálny rok
 Pokladničné systémy
 Čítačka čiarových kódov - terminál (off-line čítačka)
 Plány a prognózy
 Ďalej tiež:
 Kalendár dokladov, Systém zdieľaných nalepovacích poznámok, Spooler (zásobník zostáv), Osobná zložka, E-agent,    Návrhár zostáv a pohľadov, Exporty do pdf, doc, xls, html, odt, xml, xps, csv, jpg, tiff, ... Komunikácia s internetovými  servermi: Založenie nového partnera podľa IČ, Sťahovanie kurzového lístka z NBS alebo ECB, Overovanie solventnosti partnera, Komunikácia s E-shopmi, Elektronický podpis ...