Daňová kancelária

Táto nadstavba zaisťuje užívateľovi automatické spracovanie všetkých daňových priznaní s možnosťou tlače na predpísaný formulár a jeho odovzdanie na finančné riaditeľstvo. Súčasťou tejto
nadstavby sú tiež nadštandardné štatistické výkazy a novinka - formulár pre spracovanie "Jednotnej colnej deklarácie".

Formuláre nie je treba vypĺňať ručne, pretože sú automaticky naplnené dátami zo spracovávaných účtovných jednotiek (napr. dane z príjmov). Užívateľ len urobí kontrolu a vyplní dáta či pole, ktoré je nevyhnutné vyplniť ručne. Možnosť duplexnej tlače uľahčuje vytlačenie príslušného formulára. Zaistená je automatická aktualizácia cez internet pri legislatívnej zmene. Užívateľ má k dispozícii históriu všetkých priznaní, do ktorých môže nahliadať.

Veľký zájem klientov o túto nadstavbu svedčí o jej dôležitosti, ktorá je len dôkazom komplexnosti programu "PREMIER system".
  

 • Priznanie k DPH je súčasťou štandardnej verzie – nie je treba nadstavbu kupovať


Daňové priznania
 

 • Priznanie k DPH (súčasťou štandardnej verzie - nie je treba nadstavby)
   
 • Priznanie k dani z nehnuteľností
   
 • Daň z prevodu nehnuteľností
   
 • Priznanie k cestnej dani
   
 • Priznanie k dani z príjmov fyzických osôb - A
   
 • Priznanie k dani z príjmov fyzických osôb - B
   
 • Prehľad pre zdravotné poisťovne (fyzické osoby)
   
 • Priznanie k dani právnických osôb
   
 • Vyúčtovanie dane zo závislej činnosti
   
 • Vyúčtovanie daní vyberaných zrážkou
   

Štatistika, JCD, Intrastat
 

 • EÚ Intrastat
   
 • Štatistický výkaz P 3-04 (len podklad)
   
 • Štatistický výkaz P 3-04 (komplet)
   
 • Štatistický výkaz EP 5-01
   
 • Jednotná colná deklarácia
   
 • Prehľad pre zdravotné poisťovne (fyzické osoby)
   
 • Priznanie k dani právnických osôb