EDI - Inhouse

EDI komunikácia slúži k prenosu faktúr, dodacích listov a objednávok medzi dodávateľom a odberateľom (väčšinou obchodné reťazce). PS umožňuje vytváranie dátových súborov v štruktúre EDI Inhouse. Tieto súbory sú následne spracovávané a odovzdané v rámci špecializovaného software reťazca.