Plány, prognózy a iné režimy

V tejto ponuke IS PREMIER užívateľ zadá textový popis neúčtovných režimov, ktoré slúžia pre plánovanie firmy a ktoré sa definujú v module "Účtovníctvo - Nastavenie-osnova, denníky - Dokladové rady".