Oborové riešenia

Ponuka modulov informačného systému PREMIER pokrýva všetky firemné agendy (ekonomické, skladové-obchodné, marketingové, administratívne, personálne, výrobno-technické) a v spojení s nadstavbovými modulmi a špecializovanými riešeniami vytvára kompaktný celok vhodný pre takmer akýkoľvek odbor a typ firmy. Svojim variabilným a flexibilným prostredím je možné ho užívateľsky prispôsobiť individuálnym potrebám firmy.

Zameranie firmy:

 

  • menšie tuzemské firmy (výhody - cenová dostupnosť, široká ponuka modulov)
  • stredná veľkosť firmy (výhody - univerzálnosť, stabilná v sieťovom prostredí, najlepší pomer- výkon/cena)
  • zahraničné firmy menšej a strednej veľkosti (výhody - cudzojazyčné mutácie menu, výkazy, cudzie meny)
  • väčšie firmy - pre tie je k dispozícii výber medzi štandardnou verziou PREMIER system (smart-client) alebo verziou PREMIER Enterprise určenú pre veľkoobjemové dáta a veľké siete (využíva MS SQL 2000,5,8)