Školy-akadémie

PREMIER system s.r.o. si je vedomý dôležitej úlohy úspešných slovenských spoločností pri podpore neziskových programov a kultúrnych aktivít. Bezplatne poskytuje ekonomické systémy a riešenia všetkým školským subjektom, a tak umožňuje študentom zoznámiť sa s kvalitným ekonomickým produktom už v rámci výučby. Premier system svojou prehľadnosťou, ergonomickým ovládaním a univerzálnosťou je ideálne riešenie pre výučbu študentov v ekonomických odboroch. Študenti sa v programe jednoducho orientujú a princíp logického vnárania v programe ich rýchlo navádza k požadovanému výsledku, bez pracného hľadania funkcií v hornom menu. Pochopiteľne aj pre komerčné účely v obore školstva má Premier system svoje zastúpenie, kedy tento program využívajú školy pre ekonomické riadenie svojho zariadenia.

 

PREMIER system je preverený dlhodobou prevádzkou v mnohých školách a akadémiách na území celej ČR (viď. referencie).

 

Odporúčanie: Pre školskú výučbu je možné využiť všetky moduly programu bez licenčného obmedzenia.

 

Ďalej poskytujeme výrazné individuálne zľavy občianskym združeniam a neziskovým organizáciám, ktorých činnosť má humanitárny či charitatívny charakter, alebo organizáciám podporujúcim starostlivosť o deti alebo zdravotne postihnutých.