Služba, servis, reklama

Premier system je otvorený a univerzálny software, ktorý svojimi modulmi a špecializovanými riešeniami ponúka ideálne riešenie pre obor služieb, servisu či pre obory služieb, kde je prioritou riadenie zákaziek (reklama, prenájmy zariadení - strojná/kancelárska technika, realizácia veľtrhových stánkov, elektromontáže atď.) Podporuje všetky činnosti a procesy spojené s riadením zákaziek - plánovanie, realizácia, sledovanie, analýzu a vyhodnotenie.

 

Účtovníctvo - Fakturácie - Mzdy - CRM - Zákazky - Procesy zákaziek - Výkony na zákazkách - Sklad - Plánovanie úloh

 

Servis, reklama

Okrem štandardných modulov je pre servisný obor kľúčový modul zákaziek a špecializovaná agenda "Práca na zákazkách" alebo "Procesy zákaziek", kde je možné plánovať a zaznamenávať jednotlivé úkony k zákazke, ktoré potom sú systémom strážené a vstupujú automaticky do fakturácie, vrátane materiálu vydaného k príslušnej zákazke.

 

Program potom kontroluje objem nevyfakturovaných výkonov na zrealizovanú fakturáciu a umožňuje sledovať stav a vývoj rozpracovanej zákazky. Agenda zákaziek s viacúrovňovým členením zákaziek a stredísk a s ostatnými modulmi programu, vytvára komplexné riešenie pre firmy zaoberajúce sa servisom automobilov, manipulačnej techniky, kopírovacej techniky, elektromotorov a ďalších zariadení vrátane modulu pre prevádzku prenájmu týchto celkov a sledovanie výdaja náhradných dielov na prenajímané zariadenie.

 

Je možné sledovanie všetkých pohybov na vybranú zákazku a sledovanie harmonogramu zákaziek, ktorý využívají o. i. veľké reklamné štúdia. (referencie ALL AGENCY spol. s r.o.).

Výhody programu pre servisnú činnosť

 • Interaktívne sledovanie všetých pohybov a dokladov z jedného miesta - karty zákazky
 • Záznam jednotlivých úkonov na zákazku, vrátane vydaného materiálu
 • Štrukturálne sledovanie zákaziek, vrátane stromového členenia (nadradené zákazky)
 • Plánovanie úloh (na osoby, strediská) , sledovanie ich plnenia a vývoj zákazky
 • Automatická fakturácia, vstup všetkých výkonov na zákazku do faktúry vrátane vyskladneného materiálu
 • Centrálny elektronický archív - previazanie karty zákazky na externé dokumenty - zmluvy, záznam o oprave
 • Spracovanie miezd na zákazky až na jednotlivé hodiny
 • Reklamácia - sledovanie reklamácií, sledovanie tovaru podľa sériového čísla
 • Všetky funkcie modulu zákaziek viac tu

   

Služby

Obor služieb je veľmi rozmanitý a každý typ vyžaduje riešenie pre rôzné špecifiká. Premier system a.s. disponuje vo svojom portfóliu klientmi najrôznejších oborov služieb, ktorým sa vo vývoji svojich programov prispôsobil a je možné teraz povedať, že program Premier system poskytuje otvorené riešenie pre akýkoľvek obor služieb (bezpečnostné agentúry, účtovné služby, upratovanie, finančné služby, poisťovníctvo, reklama, projektové a cestovné kancelárie, personálne agentúry, IT služby, technologické služby a poradenstvo atď.).

 

Prehľadná a štruktúrovaná fakturácia, interaktívne sledovanie všetkých dokladov k partnerovi v spojení s CRM, sledovanie telefonických kontaktov, exporty dokladov do všetkých grafických a dátových formátov v spojení s ostatnými, predovšetkým ekonomickými a mzdovými modulmi kvalitný produkt. Pre tento typ firiem hovorí predovšetkým ukazovateľ pomer cena/výkon.