Veľkoobchod, maloobchod

 

PREMIER system ponúka komplexné a flexibilné riešenie pre skladové hospodárstvo, doplnené o ponuku špecializovaných nadstavieb, ktoré je možné využiť v najširšom oborovom odvetví.

 

Obchodná činnosť (maloobchod, veľkoobchod s akoukoľvek komoditou)

PREMIER system sa v posledných rokoch zameral predovšetkým na vývoj a technologickú vyspelosť agendy skladového hospodárstva, ktorá sa vďaka svojim širokým možnostiam stala jedným z najlepších skladových systémov pre veľko-maloobchodné firmy v SR.

Komplexná, kvalitná a spoľahlivá skladová-obchodná agenda je jedným z hlavných dôvodov úspechov programu PREMIER system, ktorý je úspešne nasadený vo veľkoobchodných-maloobchodných firmách s najrôznejšími typmi komodít (potraviny, stavebný materiál, elektromateriál, hutný materiál, kancelársky, nábytok, papiernictvo, koberce a podlahové krytiny, zahradníctvo, obalový materiál a spotrebný tovar).

Prednosťou programu pre obchodnú činnosť je predovšetkým:

 • Komplexná previazanosť všetkých skladových agend
 • Všetky typy skladov - klasický, konsignačný, colný, reklamačný
 • Automatizovaným preklápaním dát z raz už vystavených dokladov napr. ponuka - prijatá objednávka - výdajka/DL - faktúra
 • Stráženie čiastočných realizácií jednotlivých dokladov a položiek
 • Stromové členenie sortimentov (neobmedzené úrovne kategorizácie)
 • Až 150 údajov na skladovej karte
 • Neobmedzené možnosti pre tvorbu cien a podmienok pre tvorbu zľavy
 • a ďalšie výhody, ktoré PREMIER system ponúka

 

Zakladanie agendy pre skladové hospodárstvo:

 • Skladová evidencia - skladové karty (materiál, tovar, výrobky, služby), sklady - klasické, pobočky, konsignačné, colné atď.
 • Nákup - dopyty, vystavené objednávky, zásobovanie, príjemky, doprovodné náklady, prijaté faktúry
 • Predaj - veľko-maloobchod, prijaté objednávky, rezervácie, pokladne, čiarové kódy, e-shopy, fakturácie, fiškálne moduly
 • Ostatné pohyby - tvorba kusovníkov, výroba, výdaj na zákazku, prevody medzi skladmi, reklamácie, výdaj do výroby (napr. stavebníctvo)
 • Sledovanie zásob, vyhodnotenie a analýza predaja - komplexné prehľady, marketingové rozbory, spotrebné koše, vyhodnocovanie, analýzy
 • Kontrolné mechanizmy - audítor skladu, účtovanie skladu, inventúry, identifikácie chybných operácií.


Okrem obchodnej činnosti podporuje skladová agenda PREMIER system komplexné požiadavky aj ostatných oborov - kusová výroba, sériová výroba, interná evidencia materiálu a pomôcok, výdaj do výroby a zákaziek, stavebná výroba.

Špecializované riešenia

Svojou ústretovosťou k realizácii individuálnych úprav zákazníkom teraz ponúkame okrem štandardných riešení tiež špecializované funkcie pre špecifické obchodovanie:
 

 • Rezanie hutného materiálu a evidencia jednotlivých kusov podľa rozmerov s výpočtom váhy cez mernú hmotnosť (hustotu)
 • Niekoľko typov rozmerových výpočtov - trojrozmerné, dvojrozmerné, výpočet guľatiny atď.
 • Možnosť komunikácie EDI - Inhouse
 • Spotrebné dane
 • Obalové konto pre EKO-KOM, paletové kontá, crossreferencie
 • Automatizované objednavanie materiálu podľa nedostatkov zásob
 • Off-line čítačky-terminály


PREMIER system je preverený dlhodobou prevádzkou u mnohých referencií v oblasti riešenia obchodu a predaje na území celé SR (viď. referencie).