Zákazky, stavebníctvo, projekty

Premier system ponúka komplexné riešenie pre riadenie zákaziek a projektov ľubovolnej povahy a je kľúčovým nástrojom predovšetkým pre obor stavebníctva, montáží, projekcií a ďalších oborov, kde hlavnú úlohu hrá kalkulácia a riadenie zákaziek. Modul zákazky umožňuje firmám nielen štandardné ekonomické - nákladové a výnosové sledovanie zákaziek-projektov, ale ponúka tiež marketingové (CRM) a managerské riadenie zákaziek, ktoré im umožňuje operatívne plánovať jednotlivé úkony, kapacity a meniť ich pohotovo s ohľadom na vyťaženie, zaznamenávať ich realizáciu, plnenie a realizovať vyhodnotenie vo všetkých moduloch informačného systému, kde zákazka vstupuje.

 

Modul zachytáva komplexný proces od vystavenia ponuky pre objednávku či realizáciu zákazky. Celú logistiku doprevádza rozšírená možnosť marketingového sledovania zákazky v spojení s CRM a možnosťou previazania na externé dokumenty. Samozrejmosťou je napojenie evidencie výkonov a mzdovú problematiku s automatickým rozpustením podľa zákaziek-stredísk. Nemenej dôležitú úlohu hrá prepracovaný systém elektronického obehu a schvaľovania dokumentov.

 

Svojou cenovou dostupnosťou je kompletný systém vrátane zákaziek prístupný aj menším firmám.

 

Účtovníctvo – Banka – Majetok – Mzdy a personalistika – Zákazky, strediská – Procesy zákaziek
– Skladové hospodárstvo - CRM – WORK-flow

 

Controlling – Finančná analýza – Homebanking – Cudzie meny – Rozpustenie režií

 

Výhody

 • Štrukturálne sledovanie zákaziek vrátane stromového členenia (nadradené zákazky)
 • Interaktívne sledovanie všetkých pohybov a dokladov z jedného miesta – karty zákazky
 • Vytváranie finančného a materiálového plánu, vyhodnotenie a sledovanie plnenia
 • Centrálny elektronický archív – previazanie karty zákazky na externé dokumenty – zmluvy, projekty, rozpočty
 • Plánovanie úloh (na osoby, strediská) , sledovanie ich plnenia a vývoj zákazky
 • Harmonogram – tvorba časového harmonogramu zákazky
 • Work-flow – elektronické schvaľovanie prijatých faktúr, hierarchicky, delegovanie
 • Smerovanie výkonov na zákazky, import do mzdového modulu s prevodom do účtovníctva
 • Filtrácia na zákazky vo všetkých prehľadoch, s kategorizáciou zákaziek podľa viac než 20 parametrov
 • Spracovanie miezd na zákazky až na jednotlivé hodiny
 • Užívateľsky definovaný finančný výkaz a plán na zákazky
 • Fakturácia na základe zákazky
 • Pozastávky – automatický systém pre tvorbu viacerých dátumov splatnosti
 • Pravidlá pre kontrolu vyplnenia zákaziek na nákladové účty
 • Rozpúštanie nepriamych nákladov podľa viacerých kritérií s možnosťou voľby vlastného algoritmu
 • Sledovanie rozpracovanosti zákazky
 • E–agent – automatické upozorňovanie na naplánované úlohy a zasielanie dôležitých výkazov  na definované emailové adresy