Evidencia dôchodkov | modul MZDY

29.01.2013, 23:09, Ing.Otto Bárta

Evidenciu dôchodkov v programe PREMIER system (ďalej Ps) vykonáte nasledovne:

 

Personalistika - Osobné a rodinné údaje – Dôchodky


 

 

 

Cez Nová vyplníte:

 

  • dátum doručenia rozhodnutia (zo sociálnej poisťovne) – dátum doručenia zamestnancom alebo poštou zo SP, ide len o evidenciu
  • zadať mesiac „mm“ a rok „rrrr“, od ktorého má vplyv výpočet odvodov na Sociálnu poisťovňu, Zdravotnú poisťovňu. Program vo výplate zamestnanca už nevypočíta alebo vypočíta len alikvotnú časť poistného na invalidné poistenie (Starobný dôchodok, Predčasný starobný dôchodok) a poistenie v nezamestnanosti (Starobný dôchodok, Predčasný starobný dôchodok, Invalidný dôchodok nad 70%). Poníži sadzbu v zdravot- nom poistení pri Invalidnom dôchodku menej ako 70%, a pri Invalidnom dôchodku viac ako 70%
  • dátum priznania dôchodku – odkedy bol zamestnancovi príslušný dôchodok reálne priznaný, aj v prípade, že bol spätne priznaný
  • dátum odobrania dôchodku
  • typ dôchodku – stačí vybrať príslušný dôchodok
  • výška dôchodku – nemá vplyv na výpočet, má iba informatívny charakter pre zamestnávateľa

 

 

Príklad:


Zamestnanec donesie dňa 15.2.2013 rozhodnutie zo Sociálnej poisťovne o spätne priznanom starobnom dôchodku k 1.11.2012.
Dátum doručenia rozhodnutia: 15.2.2013
Dátum priznania dôchodku: 1.11.2012
Mzdy od 01/2013 (len v prípade, že ešte neboli uzatvorené mzdy za mesiac január) alebo zadáte 02/2013 (ak už boli mzdy za január odvedené)
O poistné na invalidné poistenie a poistenie v nezamestnanosti, ktoré už bolo odvedené (november až december 2012, resp. január 2013), je možné požiadať o vrátenie Sociálnu poisťovňu cez Žiadosť o vrátenie poistného.

 

 

V Personalistike – Nastavenie poistného, program Ps podľa príslušného dôchodku automaticky nastaví Typ dôchodku pre dané obdobie.

 

 

 

Zadanie dátumu Dovŕšenia dôchodkového veku:

 

  • v prípade, že zamestnanec nebude mať určený žiadny typ dôchodku, dátum dovŕšenia dôchodkového veku nebude mať vplyv na výpočet odvodov do Sociálnej poisťovne, ale bude mať vplyv na vyplnenie ELDP (Evidenčný list dôchodkové poistenia). Pri starobnom dôchodku je potrebné mať vždy vyplnený dátum Dovŕšenia dôchodkového veku.
  • v prípade, že zamestnanec bude mať nastavený Výsluhový dôchodok, Predčasný starobný dôchodok, Invalidný dôchodok menej ako 70%, Invalidný dôchodok viac ako 70%, dátum dovŕšenia dôchodkové veku bude mať vplyv pri výpočte odvodov do Sociálnej poisťovne. Taktiež bude mať vplyv na vyplnenie ELDP.

 

 

Ak má zamestnanec zdravotné obmedzenie, ale nemá Sociálnou poisťovňou priznaný invalidný dôchodok (Invalidita menej ako 40% ale má vydaný preukaz ZŤP), je potrebné zadať v Personalistika – Nastavenie poistného – Občan s preukazom ZŤP. Táto informácia má vplyv na výpočet odvodov na zdravotnú poisťovňu (vypočíta sa zdravotné poistenie so zníženou sadzbou 2% za zamestnanca a 5% za zamestnávateľa).

 

 
« Späť


Diskusia: "Evidencia dôchodkov | modul MZDY"
Dátum: Meno: Komentár:
- Žiadne komentáre -
Pridať komentár | Zobraziť všetky komentáre