Kontrolný výkaz DPH a jeho základné nastavenia

09.01.2014, 15:22, Ing.Otto Bárta

Vážení užívatelia,

radi by sme vás informovali o zmenách platných od 01.01.2014 týkajúcich sa spracovania Kontrolného výkazu DPH a ich zapracovanie do nášho IS PREMIER.
____________________________________________________________________________________
 


Vážení užívatelia IS PREMIER,

radi by sme Vás informovali o nových nastaveniach v programe IS PREMIER, kvôli kontrolnému výkazu DPH platného od 01.01.2014. Aby ste nové možnosti a zmeny mali k dispozícii v programe, je potrebné si urobiť aktualizáciu.


DODÁVATEĽ – FAKTÚRY, ZÁVAZKY

Zapísanie číselnej identifikácie faktúry, ak je odlišná od variabilného symbolu:

Ak budete mať číslo faktúry odlišné od variabilného symbolu, tak toto zapíšete: Dodávateľ – Faktúry/Záväzky - Prijaté faktúry – F3 Nová - do pola „č. PF dodávateľa (odlišuje sa od VS)“, viď obrázok. Variabilný symbol zostáva nezmenený, slúži na účely platieb a párovania dokladu.
 


Zapísanie čísla pôvodnej vyhotovenej (prijatej) faktúry pri vyhotovení dobropisu, ťarchopisu v položkách dokladu:

V prípade, že budete vystavovať dobropis, či ťarchopis, pôvodné číslo faktúry budete môcť zapísať u položky dokladu.

Odberateľ / Dodávateľ – Faktúry – Vydané / Prijaté – F3 Nová – Položky dokladu


 
 


SPRÁVCA – PREDVOĽBY GLOBÁLNE – KÓDY DPH

Nové nastavenie v kódoch DPH ohľadom správneho zapísania dokladov do Kontrolného výkazu:

U kódov DPH pribudlo nastavenie, kvôli nastaveniu správneho zapisovania dokladov do Kontrolného výkazu. Nastavenia kódov DPH budú predvyplnené, no máte možnosť do nich zasahovať a nastaviť podľa svojej potreby, polia sú editovateľné.

Pri nahrávaní dokladov nebudete ako užívateľ riešiť zaradenie dokladu do Kontrolného výkazu, bude to triedené práve na základe týchto nových nastavení v kódoch DPH. Aj naďalej budete nahrávať doklady ako doteraz.

Len U P O Z O R N E N I E , pri tuzemských prijatých plneniach, napr. Leasing, treba nahrávať doklady cez dokladové rady Faktúry / Záväzky, nie cez Interné doklady, pretože tie vstupujú do inej tabuľky Kontrolného výkazu !!!

 


 


Kontrola slovenského platcu DPH na základe IČ DPH:

Bola upravená možnosť kontroly plátcu DPH na základe IČ DPH. Ak ste mali doteraz vypísané kvôli kontrole plátcu DPH v DIČ „ SK “, tak po aktualizácii programu sa automaticky prenesie „ SK “ do IČ DPH a DIČ zostane zapísané v správnom tvare.

 


Pre možný výstup, či už do xml alebo tlačovej zostavy, samotného Kontrolného výkazu DPH je potrebné si ku koncu mesiaca vykonať aktualizáciu !!!

 
« Späť