Platenie odvodov z dividend

19.05.2014, 08:44, Ing.Otto Bárta

Poistné na verejné zdravotné poistenie sa z dividend vypočítava aj odvádza, hoci dani nepodliehajú a neuvádzajú sa v daňovom priznaní.


Z príjmu dividend zo zisku z účtovného obdobia, ktoré začalo po 31.12.2012 sa platia a zrážajú preddavky na ZP vo výške 14 % z vyplatenej dividendy. Platiteľ dividendy je povinný vykázať písomne alebo elektronicky "Výkaz platiteľa dividend" príslušnej ZP do 8 dní odo dňa vyplatenia dividendy. Ak platiteľ vypláca dividendy aspoň 3 osobám, je povinný výkaz podať elektronicky. Preddavok z dividend je splatný do 8. dňa po uplynutí mesiaca, v ktorom boli vyplatené dividendy.
Z hľadiska platenia odvodov z dividend do SP je potrebné rozlíšiť, či ide od osobu, zamestnanca, ktorý má alebo nemá účasť na základnom imaní spoločnosti.

Zapracovanie nastavenia a vyplatenia dividend v PREMIER system

 

 
« Späť


Diskusia: "Platenie odvodov z dividend"
Dátum: Meno: Komentár:
- Žiadne komentáre -
Pridať komentár | Zobraziť všetky komentáre