VYBRANÁ NOVINKA VERZIE X5 - Identifikačné štítky

27.12.2013, 19:28,

Vylepšené filtrovanie dát vďaka identifikačným štítkom
____________________________________________________________________________________


Jednoduché a prehľadné filtrovanie dát a údajov o obchodných partnerech podľa najrôznejších parametrov je pevnou súčasťou PREMIER system už od jeho prvotnej verzie. Najmä spoločnostiam so širokou bázou klientov však rastú nároky na triedenie a kategorizáciu obchodních partnerov podľa spoločných znakov. Marketingové oddelenia sa zase pri oslovovaní zákazníkov a plánovania kampaní snažia zamerať na jasne definované segmenty podľa desiatok parametrov. Nielen pre také spoločnosti sme vo verzii PREMIER system X5 pripravili novinku v podobe funkcie Identifikačné štítky.


Funkcia prináša neobmedzené možnosti filtrovania a triedenia stoviek údajov o zákazníkoch a obchodných partneroch. Užívateľ teraz môže vytvárať ľubovoľný číselník identifikačných štítkov, ktorý obsahuje požadovaný spoločný znak partnera (bonita, aktivita, solventnosť, referenčné účely, poloha kampane, podmienka pre poskytovanie služby a iné). Podľa týchto parametrov je možné následne filtrovať zoznamy pre oslovovanie zákazníkov a obchodných partnerov rovnako jednoducho ako napríklad zostavovať cenníky, hromadne vystavovať faktúry a podobne. Kategórie si naviac môže užívateľ vyvárať ľubovolne podľa svojich potrieb. Identifikačné štítky sú tak skutočne univerzálnym nástrojom, ktorý využijete naprieč všetkými modulmi systému PREMIER.

FUNKCIE A VÝHODY

  • Jednoduchá grafická identifikácia partnera
  • Neobmedzené množstvo pridelených štítkov
  • Jednoduché filtrovanie pomocou tzv. smartfiltrov
  • Hromadné akcie prideľovania a vyraďovania štítkov (napr. priraďovanie podľa obratu, aktivity, solventnosti a pod.)


Možnosť definovať šablónu vydaných faktúr štítkom miesto partnera. Potom je možné podľa jednej šablóny automaticky okamžite vystaviť až tisíce faktúr.
 

 
« Späť