VYBRANÁ NOVINKA VERZIE X5 - Nalepovacie poznámky

21.12.2013, 11:04,

Ako už tradičně je jeseň v našej spoločnosti spojená s vrcholiacimi prípravami najnovšej verzie systému PREMIER pre rok 2014. Nová verzia má označenie X5 a bude predstavovať významný krok najmä smerom k ďalšiemu zjednodušeniu a zrýchleniu práce so systémom. Podstatného rozšírenia a zvýšenia užívateľského komfortu sa dočkali tiež organizačné a úkolovacie funkcie. PREMIER system X5 celkovo našim novým i aktuálnym zákazníkom ponúkne oproti predchádzajúcej verzii viac než stovku vylepšení.


VYBRANÁ NOVINKA VERZIE X5:
Nalepovacie poznámky

Podstatné vylepšenie organizačných funkcií má nová verzia systému PREMIER X5 vďaka modernizovaným „Nalepovacím poznámkam“.

Tie sú unikátnou funkciou programu, ktorú v rovnako komfortnom prevedení a rozsahu konkurenčné ekonomické podnikové systémy neponúkajú. Nalepovaciu poznámku je možné jednoducho umiestniť do ľubovoľného dokumentu, prehľadu alebo karty v systéme a zdieľať ju s ostatnými užívateľmi. Modernizovaná verzia nalepovacích poznámok rozširuje možnosti práce v tíme a zadávanie úloh zamestnancom tak, aby mali užívatelia dokonalý prehľad. Vytváranieinterních úloh, podpora vnútrofiremných procesov a komunikácia medzi členmi tímu je tak vo verzii PREMIER system X5 oveľa komfortnejšia.
 

 

 

ROZŠÍRENÉ NALEPOVACIE POZNÁMKY PREMIER SYSTEM X5

- podstatne uľahčujú organizáciu práce
- sprehľadňujú prácu v tíme
- z akejkoľvek poznámky je možné vytvoriť termínovanú úlohu a priradiť ju zvoleným zamestnancom
- ďalej je možné sledovať priebeh úloh a kontrolovať ich splnenie

 

 

 

 
« Späť