Zmeny od 01.01.2013 u dohodárov

31.01.2013, 08:57, Zuzana Matulová

Sociálna poisťovňa – RLFO


  • sú vytvorené nové RLFO pre prihlášky / odhlášky (v papierovej aj v elektronickej forme), ale aj doprihlásenie už existujúcich dohôd na jednotlivé druhy poistného (dohody prechádzajúce z roku 2012 do roku 2013).
  • na RLFO sa vykazujú nové kódy, a to v závislosti od typu pracovníka, druhu dohody a spôsobu vyplácania príjmu. Aby program vygeneroval na RLFO príslušný kód, je potrebné pracovníkov v personalistike správne zaevidovať.

 

Zaevidovanie DVP, DPČ, DoBPŠ

 

1. nastavenie druhu dohody

Personalistika – Nastavenie – Nastavenie poistného

 

 

2. nastavenie typu príjmu u dohody (pravidelný, nepravidelný príjem)

Personalistika – Nastavenie – Pracovné zaradenie

 

 

3.nastavenie Výnimky pri DoBPŠ
Personalistika – Nastavenie – Pracovné zaradenie

 

 

4.vytvorenie RLFO
Program Vám navrhne RLFO na základe Vami nastavenej dohody
Personalistika – Prehľady – Hlásenie SP

 

 

Zadáte obdobie a navrhne sa Vám zoznam zamestnancov s prihláškou, či odhláškou za dané
obdobie.

 

 

 

Po kliknutí na ikonu sa Vám Prihláška, či Odhláška otvorí, kde môžete dané údaje skontrolovať popr. upraviť a následne uložiť.

 

 

 

Uložené a Označené k odoslaniu RLFO môžete buď Exportovať do xml, či vytlačiť v papierovej forme.

 

 

Všetky vyexportované súbory sa Vám ukladajú do Voľných dokumentov.

 

 

Pre kontrolu správneho zaevidovania zamestnancov si kód na RLFO môžete odkontrolovať pomocou nasledovnej tabuľky:

 

 

Legenda:
PP – pravidelný príjem
NP – nepravidelný príjem
DVP – Dohoda o vykonaní práce
DPČ – Dohoda o pracovnej činnosti
DoBPŠ – Dohoda o brigádnickej činnosti študenta
DP – dôchodkové poistenie

 

Zdravotná poisťovňa

 

  • od 1.1. 2013 sa platia odvody aj z Dohody o vykonaní práce (DVP) a z Dohody o pracovnej činnosti (DPČ), preto je potrebné takýchto zamestnancov prihlásiť do ZP.
  • tieto dohody treba prihlásiť do ZP kódom 2D na konkrétne dni, v ktorých reálne vykonávajú prácu (nie na celé trvanie dohody). V praxi to bude znamenať, že takýchto dohodárov bude potrebné prihlasovať / odhlasovať v priebehu mesiaca aj niekoľko krát.

 

Program Vám navrhne prihlášku s kódom 2D na základe Vami nastavenej dohody.
Personalistika – Prehľady – Hlásenie ZP

 

 

Zadáte obdobie a navrhne sa Vám zoznam zamestnancov s prihláškou za dané obdobie.

 

 

 

Po kliknutí na ikonu sa Vám Prihláška otvorí, kde zamestnancovi doplníte typ ZP, ostatné údaje si môžete prekontrolovať a prihlášku uložíte.

 

 

K uloženým a Označeným k odoslaniu Prihláškam vyberiete príslušnú ZP.

 

 

Následne môžete Exportovať dávku príslušnej ZP do xml, či vytlačiť v papierovej forme.

 

 

Všetky vyexportované súbory sa Vám ukladajú do Voľných dokumentov.

 

 
« Späť


Diskusia: "Zmeny od 01.01.2013 u dohodárov"
Dátum: Meno: Komentár:
- Žiadne komentáre -
Pridať komentár | Zobraziť všetky komentáre