Zmeny súvisiace s prechodom na štandardy SEPA platieb

01.02.2014, 19:36, Ing.Otto Bárta

Na základe Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č.260/2012, musia všetky firmy na Slovensku od 01.02.2014 v komunikácii s bankami používať čísla účtov vo formáte IBAN
____________________________________________________________________________________


Vážení užívatelia,

radi by sme vás informovali o zmenách v súvislosti s prechodom na štandardy SEPA platieb.
 

Na základe Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č.260/2012, musia všetky firmy na Slovensku od 01.02.2014 v komunikácii s bankami používať čísla účtov vo formáte IBAN, a to tak v rámci SR, ako aj pre zahraničný platobný styk. Formát IBAN nahradí doterajšie národné čísla účtov a kódy bánk používané v tuzemskom platobnom styku.
 

V našom programe PREMIER system sme urobili úpravy, aby všetko prebehlo plne automaticky (aj export aj tlač príkazov k úhrade). V nastavení bankových účtov (u partnerov aj vlastné) sa už nemusia zapisovať účty v tvare národných čísiel a smerové kódy bank, ale stači zapísať bankový účet v tvare IBAN, a to do poľa pre zápis terajšieho národného čísla účtu. Program sám rozpozná o aký tvar zápisu ide a všetko upraví automaticky. Súčasný spôsob zápisu (zadané národné číslo aj IBAN) je tiež samozrejmosťou.

 

 Pokiaľ nie je IBAN v adresári partnerov zadaný, pretože doteraz sa používali národné čísla bankových účtov, IS PREMIER sám upraví a vygeneruje podľa národných čísiel účtov v príkazoch na úhradu všetko do tvaru IBAN. Toto platí aj napr. pre generovanie platobných príkazov s QR kódom (CZ aj SK).
 

 
« Späť