p_info01

PRE KOHO JE URČENÝ

PREMIER system je komplexný ekonomický software (ERP system) pre riadenie malých a stredných firiem. Ponuka modulov PREMIER system pokrýva všetky firemné agendy (ekonomické, obchodné, personálne, výrobné, technické) a v spojení s nadstavbovými modulmi a špecializovanými riešeniami vytvára kompaktný celok vhodný pre takmer akýkoľvek odbor a typ firmy.

 

p_info02

MODULARITA
Modularita systému ponúka klientom možnosť vybrať si svoj variant modulov, ktorá najlepšie zodpovedá ich požiadavkám na informačný systém. Takto môžu predovšetkým menšie firmy (individuálni užívatelia) nájsť zvýhodnené kategórie a balíčky, ktoré môžu v budúcnosti jednoducho rozširovať. Vysoká univerzálnosť a komplexnosť programu (využitie v akomkoľvek odbore). Modularita programu umožňuje vybrať si produkty podľa potreby s možnosťou neskoršej voľby produktov podľa rastu firmy.

 

p_info03

RAST A SPOĽAHLIVOSŤ
Voľba softwaru PREMIER systém Vám prinesie do firmy spoľahlivosť, kvalitu a rýchlosť dostupnosti informácií a predovšetkým celkový rast firmy, ktorý Vám náš software bezpochybne prinesie. Kvalita implementácie a vývoja vychádza z certifikácie spoločnosti ISO 9001.

 

 

 

p_info04

HISTÓRIA A KNOW-HOW

Počas 10 rokov sa Premier system prepracoval na špicu softwarov pre menšie a stredne veľké firmy.
S portfóliom takmer 2500 klientov, tzn. cca 10 000 licencií patrí v SR medzi najrozšírenejšie.
Čisto slovenský software nadväzujúci na aktuálnu legislatívu a využívajúci najnovšie technológie. Kvalita se prejavuje spokojnosťou zákazníkov - referencie

 

p_info05

PREHĽADNOSŤ PROGRAMU A OVLÁDANIE
Maximálne jednoduché ovládanie a prehľadnosť obrazoviek.
Princíp logického vnárania a minimum funkčných kláves.
Voľby ovládania - klávesnica, myš.
Vlastná voľba klávesových skratiek pre najčastejšie úkony a moduly.
Práca s objektovými oknami (viac otvorených okien).
Výnimočné grafické prostredie a precízna ergonómia.
Nekladie vysoké nároky na uživateľa, minimálne náklady na školenie.

 

p_info06

UNIVERZÁLNOSŤ, ELASTICIA RIEŠENIA, ÚPRAVY NA MIERU
Skúsenosti a profesionálny prístup k požiadavkám veľkého portfólia zákazníkov sú hlavnými dôvodmi úspechu programu PREMIER system. Veľké portfólio zákazníkov a ich rôznorodá odborová činnosť sú podmienkou pre kvalitný vývoj programu a tvorbu možností a funkcií pre takmer akýkoľvek odbor a všetky jeho vnútropodnikové procesy.
Od začiatku je prioritou firmy osobný prístup ku klientovi a pružná reakcia na jeho požiadavky a námety.
Otvorenosť systému zaisťuje rýchlu implementáciu úprav aj automatickú aktualizáciu cez internet.
Jednoduchá a rýchla schopnosť prispôsobenia legislatívnym zmenám, vývoju a požiadavkám klienta.

 

p_info07

JAZYKOVÁ A LEGISLATÍVNA LOKALIZÁCIA
Cudzojazyčné výkazy - anglický, nemecký, ruský, talianský.
Prostredie programu - kompletné menu je možné prepínať na anglickú a nemeckú mutáciu.
Legislatívna pripravenosť - Slovenská republika, Česká republika, ďalšie sa pripravujú.


 

p_info08

FLEXIBILNÁ REAKCIA NA POŽIADAVKY A ZMENY
V dnešnej dobe je takmer nutné, aby sa program maximálne prispôsobil potrebám firmy a pružne reagoval na ich požiadavky a zmeny v pracovných procesoch. Všetky funkcie programu sú vždy implementované voliteľne, tzn. neobmedzujú ostatných užívateľov a nenarúšajú kontinuálnu nadväznosť jednotlivých verzií. Realizácia individuálnych úprav v programe je jednou z hlavných priorít a predností firmy, ktorá vychádza z filozofie osobného prístupu ku klientovi.

 

p_info09

ĎALŠIE VÝHODY PROGRAMU
- Dokonalá previazanosť všetkých modulov integrovaných v jednom kompaktnom celku, vzájomná kontrola jednotlivých agend, špeciálny väzobný systém medzi súvisiacimi dokladmi.
- Moderná koncepcia a ergonómia užívateľského prostredia.
- Kompatibilita s aplikáciami Microsoft Oficce (Word, Excel).
- Výhodná cena oproti konkurencii v rovnakej kategórii softwaru, najlepší pomer cena/výkon.
- Netradičné procesné postupy pri práci s programom - ergonomická a grafická dokonalosť.
- Nadštandardné funkcie a široká ponuka doplňujúcich modulov - produktov.
- Exporty do cudzích formátov - *.doc, *.pdf, *.html, *. jpg, *. xml.

- Otvorené riešenia - obojstranný Homebankig (všetky banky v SR, Faktoring, EDI formát).
- Nezávislosť na jednom operačnom systéme - Microsoft, Linux, Novell.
- Vlastná databáza - bez nutnosti nákupu databázového stroja.
- Spoľahlivá prevádzka v sieťovej konfigurácii, jednoduchý spôsob prepojenia vzdialených pobočiek, terminal server.

 

p_info10

PREČO JE URČENÁ PRE MENŠIE FIRMY?
Program ponúka širokú paletu produktov a špecializovaných riešení, ktorými disponujú len drahé robustné systémy, avšak za cenu prijateľnú pre menšie firmy a fyzické osoby. Výberom len potrebných modulov a oblastí môžu dobre investovať a bez nutnosti vysokých nákladov. Samozrejmosťou je postupné rozširovanie modulov a užívateľov v sieťovej prevádzke.

 

p_info11

PREČO JE URČENÝ PRE STREDNE VEĽKÉ FIRMY?
Pretože svojimi produktmi, nadstavbami a špecializovanými riešeniami uspokojí požiadavky tuzemskej či zahraničnej firmy zaoberajúcej sa takmer akýmkoľvek odborom. Program svojimi možnosťami nachádza uplatnenie vo všetkých firemných procesoch, či už externých alebo interných. Okrem klasickej ekonomickej, obchodnej a zásobovacej agendy ponúka tiež CRM riadenie projektov a zákaziek, nadštandardné ekonomické vyhodnotenie pomocou Finančnej analýzy a všetky technologické prvky podľa najnovších.

 

p_info12

ČO VÁM PRINESIE PREMIER SYSTEM?
Premier system prináša kvalitu a spoľahlivosť do ekonomického a logistického riadenia firmy a vytvára stabilné a prehľadné prostredie pre prácu užívateľa a poskytuje rýchlo a včas informácie pre správne rozhodnutia dôležité pre úspešný rast firmy. Profesionálne a odborné služby v spojení s kvalitným produktom dávajú klientom dostatočnú záruku vývoja a istoty budúcnosti našich produktov.