Hotline | online podpora

sluzby_podpora_2

Zákazníkom spoločnosti PREMIER system je poskytovaný komplexný balík služieb pre zákaznícku podporu, ktorý môžu využiť užívatelia aktuálnych verzií programu PREMIER system. Služby im pomáhajú k rýchlemu riešeniu dotazov k ovládaniu nášho programu, k riešeniu problémov s prevádzkou programu, riešenie individuálnych požiadaviek na funkcionalitu programu a možnosť pravidelnej on-line aktualizácie programu vo vzťahu k novým legislatívnym zmenám a modernizáciám (úpravám) programu.

Kostru zákazníckej podpory tvorí:

 

Hot-line, telefonická podpora

 

Telefonická podpora užívateľom, ktorá je k dispozícii v pracovných dňoch od 8:00 - 17:00.

K dispozícii sú 2 centrálne linky telefonickej podpory, ktoré prijímajú Vaše dotazy, prípadne prepájajú dotazy na vybraných odborníkov pre oblasť riešeného problému.

Hot-line: +421 (0)34/ 225 1014

Podpora: podpora@premier-system.sk

Obchod: obchod@premier-system.sk


Nemôžete sa dovolať?

Môže sa stať, že predovšetkým v období uzávierok a na začiatku kalendárneho roka, kedy veľa nových užívateľov zahajuje prácu s programom a existujúci užívatelia si inštalujú novú verziu programu, je nápor klientov na hot-line výrazne vyšší než v inom období.

Hot-line slúži pre rýchle zodpovedanie operatívnych problémov, teda je nevyhnutné svoje problémy riešiť vecne a rýchlo, aby priestor mali aj ďalší užívatelia.

V prípade, že sa nemôžete dovolať, alebo Vaša požiadavka nevyžaduje rýchle riešenie, prosím voľte formulár email poradenstvo (odkaz), kde definujete svôj problém, ktorý Vám bude zodpovedaný do 24 hodín v prípade vážnych problémov. Problémy menšej závažnosti sú riešené max. do 3 dní.

Variant emailového hotline je nesporne výhodnejší, nakoľko nezávisí na obsadení hotline a umožňuje dotazovanému lepší priestor pre vyhodnotenie problémov a návrh riešení, čo vedie k výraznej úspore nákladov na telefonický kontakt. Aj rýchlosť riešenia môže byť paradoxne rýchlejšia než u hotline.

 

Tlač zo vzdialeného serveru len pre klientov PREMIER Outsourcing

 

Pre správnu funkcionalitu vzdialenej tlače je nutné si nainštalovať podporu podľa verzie operačného systému.

 

E-mailová podpora

 

Ide se formu hotline pomocou emailovej komunikácie. Táto služba je poskytovaná NON-STOP a doba odozvy pre riešenie vážnych problémov, ktoré napr. bránia v nahrávaní dát či štandardnej práci je 24 hodín. Problémy menšej závažnosti sú riešené max. do 3 dní.

Štandardným postupom pri tejto komunikácii dochádza najprv k centrálnemu prijatiu, o ktorom je užívateľ informovaný, a následne potom vlastnému riešeniu problematiky, poprípade k návrhu iného spôsobu riešenia (dátová alebo konzultačná podpora), pretože niektoré problémy vyžadujú riešenie priamo na dátach popr. v prostredí užívateľa.Formulár pre odoslanie požiadavky, reklamácie


Variant emailového poradenstva je nesporne výhodnejší, pretože nezávisí na obsadení telefonickej hot-line a umožňuje dotazovanému väčší priestor pre vyhodnotenie problému a návrh riešení, čo vedie k výraznej úspore nákladov na telefonický kontakt zákazníka. Aj rýchlosť riešenia môže byť paradoxne rýchlejšia než u telefonického hot-line, pretože sa tu napr. ponúka zasielanie konkrétnych printscreenov z programu, ktoré umožňujú zákazníkovi lepšie porozumieť riešeniu problému.

 

Aktualizácia programu - Upgrade

 

Predaním systému do užívania, komunikácia medzi Vašou a našou firmou nekončí. Výrobca software PREMIER system a.s. udržuje verzie systému kontinuálne v zhode s legislatívou a vytvára nové verzie, ktoré ponúkajú okrem legislatívy tiež nové funkcie, úpravy a technológie.

Pre jednoduchú a rýchlu dostupnosť všetkých legislatívnych a modernizačných úprav ponúkame bezkonkurenčný spôsob aktualizácie informačného systému. Priamo z programu má užívateľ prístup k on-line aktualizácii, kedy program sám preverí aktuálnosť jednotlivých modulov a ponúkne užívateľovi k stiahnutiu všetko potrebné. Zoznam jednotlivých úprav, novinek a ich použitie je samozrejmosťou.

Aplikácia "PREMIER update" ponúka možnosť výberu aplikácie (modulu) pre on-line aktualizáciu, čím nemusí klient sťahovať aktualizácie modulov, ktoré nevyužíva.

Takto je zaistené operatívne sťahovanie legislatívnych a programových úprav, bez nutnosti čakania na inštalačné CD. Ich včasnosť a rýchla dostupnosť je jednou zo základných priorít firmy, pričom už dlhodobo prezentujeme vždy aktuálnu legislatívu v programe.

Informačné správy - komunikácia s klientom

V prípade dôležitých upozornení aktualizácií sú klienti informovaní on-line správami, ktoré sa každému užívateľovi zobrazujú priamo v programe. Týmto spôsobom máme priamy kontakt na každého užívateľa programu, pričom nám táto profesionálna aplikácia umožňuje operatívne informovať všetkých užívateľov nášho programu.