Implementačná služba

Zákazníkom ponúkame kompletný balík služieb pre inštaláciu a implementáciu našich produktov v ich firme. K úspešnému zvládnutiu implementácie ponúkame odborníkov so skúsenosťami v oblasti ekonomického riadenia firmy, metodiky a analýzy firemných procesov.

 

Či tieto služby zákazník využije je len na ňom a my sme pripravení splniť všetky jeho želania a požiadavky v kontexte našich odporúčaní a aplikácie mnohoročných skúseností. Náš implementačný tým a sieť implementačných partnerov má dlhoročnou praxou overené metódy a postupy pre najefektívnejšie spôsoby zavedenia informačného systému. Rovnako sme schopní sa prispôsobiť predstave klienta o nasadení software a priebehu implementácie.

Implementačné služby:

  • Návrh projektu implementácie, analýza.
  • Prevod dát zo súčasného programu (ponúkame prevod dát z viac než 80 rôznych programov).
  • Inštalácia software (vrátane SQL server – v prípade verzie ENTERPRISE).
  • Implementácia software (nastavovanie a prispôsobovanie software individuálnym požiadavkám firmy).
  • Komplexné zaškolenie, odborná konzultácia.
  • Návrhy účtovnej metodiky a firemných procesov.
  • Úprava výstupných formulárov, optimalizácia operačného systému.
  • Poradenstvo pre manažérske riadenie firmy pomocou informačného software.
  • Programové úpravy v systéme PREMIER.
  • Ukončenie a vyhodnotenie projektu.

 

Potreba a náročnosť implementácie závisí na veľkosti firmy zákazníka, počte užívateľov, množstve firemných procesov či samotnom obore firmy.
 

Naša firma nepodmieňuje nákup softwaru realizáciou implementácie vo vopred určenom a povinnom rozsahu, ako je to u konkurencie! Objem služieb pre implementáciu vychádza jednoznačne z požiadaviek a potrieb klienta, odoporúčania implementátora!! Jedna z hlavných predností našich produktov je jeho mimoriadne intuitívne prostredie a logické náväznosti pri obstarávaní dokladov, čo minimalizuje náročnosť implementácie.
 

Hlavná výhoda - nízke náklady na implementáciu produktov PREMIER system, ktoré vychádzajú z takmer dokonalej ergonómie programu a predovšetkým jeho výnimočnému grafickému rozhraniu a metóde logického vnárania do potrebných funkcií, čo minimalizuje vstupné náklady na implementáciu pre firmu ľubovoľného rozsahu.