PREMIER Outsourcing

Spoločnosť PREMIER system od začiatku roku 2006 rozšírila ponuku svojich služieb o tzv. PREMIER outsourcing, teda možnosť využívať informačný software, ktorý je prevádzkovaný na mimofiremnom výkonnom serveri. V praxi to znamená, že klient sa prostredníctvom vybranej technológie pripája k dátovej základni informačného systému, ktorej vlastníkom a správcom je outsourcingová spoločnosť (PREMIER system a.s.), ktorá na základe zmluvného vzťahu poskytuje užívateľovi komplexnú starostlivosť a servis informačného programu PREMIER system. Táto tiež preberá všetku zodpovednosť za prevádzku informačnej technológie a všetky úkony spojené s jej prevádzkou a údržbou.

 

Táto služba je profesionálnym doplnkom ponuky našej spoločnosti a už od začiatku zavedenia sa stala vyhľadávanou novinkou. Za krátku dobu fungovania bolo už poskytnutých stovky licencií k outsourcingu.