Služby | podpora

sluzby01

Prioritou spoločnosti PREMIER system je profesionálne poskytovanie komplexného balíku služieb spojených so zavádzaním-implementáciou informačného systému, s jeho prevádzkou-servisom, údržbou a úpravou na mieru, podľa individuálnych požiadaviek zákazníka.

Naším zákazníkom ponúkame komplexnú, odbornú a flexibilnú zákaznícku podporu, ktorú môžu využívať nielen naši klienti, ale tiež potencionálni záujemcovia o naše produkty. Naša zákaznícka podpora sa v rámci služieb zameriava na tieto priority:
 

  • Pomoc pri výbere vhodného informačného systému a jeho konfigurácia, bezplatná prezentácia.
  • Efektívna a komplexná implementácia a optimalizácia systému a podnikových procesov.
  • Dokonalá popredajná starostlivosť a on-line servis, automatické aktualizácie legislatívy, spoľahlivý chod.
  • Osobný prístup k zákazníkovi pri tvorbe jeho individuálnych požiadaviek na software, úpravy na mieru.


Všetky služby zaisťujeme prostredníctvom vlastných odborníkov a siete našich partnerov na území celej SR.
 

Prezentácia - služby pri výbere nového informačného systému

 

Naša firma registruje každého záujemcu už pri prvom kontakte ako potencionálneho užívateľa a už v tejto fáze se mu snaží poskytnúť maximum informácií, vrátane možnosti poskytnutia prezentácie našich produktov osobnou návštevou jedného z našich skúsených odborníkov v sídle Vašej firmy, a to úplne zadarmo.

Nájsť správne riešenie pre váš podnik znamená odpovedať na veľa otázok zo všetkých oblastí prevádzky firmy. Naši konzultanti budú spoločne s vami pracovať na ich zodpovedaní. Urobia detailnú analýzu Vašich potrieb a požiadaviek, navrhnú optimálne riešenie pre Vašu firmu a odoporučia Vám optimálnu konfiguráciu software i hardware.

V priebehu skúšobnej prevádzky Premier system môže aj potencionálny zákazník využiť telefonickú či emailovú hotline podporu, bez toho aby bol už registrovaným zákazníkom, teda mal zakúpenú licenciu.
 

Vzdialená podpora

 

Významným doplnkom hotline je vzdialená on-line podpora, ktorá pracovníkom hot-line umožňuje sa zabezpečene a rýchlo pripojiť vzdialene k počítaču zákazníka a môže tak rýchlo identifikovať a analyzovať požiadavku klienta na hot-line, pretože vidí plochu počítača zákazníka a môže tak preveriť efektívne požiadavku zákazníka a súčasne mu ukázať priamo v programe riešenie problému.
Spojenie prebehne len so súhlasom klienta jednoduchým zadaním číselného kódu, ktorý užívateľ nahlási operátorovi na hot-line.

Pri on-line spojení potom môže klient ľahko ukázať pracovníkovi hot-line svoj problém bez zdĺhavého popisu úkonov a obrazoviek a naopak, pracovník hot-line ľahko zistí príčinu a môže ukázať klientovi postup pre riešenie, pretože každý vidí na obrazovke monitoru on-line prácu druhého. Odpadá tak zdĺhavá komunikácia, identifikácia problému klienta, zasielanie archivačných záloh a významne sa minimalizuje doba riešenia či prípadné nedorozumenie. Rovnako vidí užívateľ postupy a ovládania skúseného odborníka, čím sa de facto školí a získava hlbšie skúsenosti.